úterý 13. srpna 2019

Benátské slavnosti Regata Storica

Informujeme

Praha - jako jediné hlavní město - má svou bissonu!
Jedná se o největší řezbářské lodní dílo za posledních několik desetiletí.
Poprvé vypluje již 1. září na benátské slavnosti Regata Storica

Z Prahy do italských Benátek míří loď, která je světovým unikátem propojení dvou řemesel - benátského lodního a českého řezbářského, které je inspirováno slavným obdobím baroka. Tzv. bissona Praga poprvé vypluje již 1. září! Spolu s dalšími deseti původními bissonami se zúčastní největší tradiční benátské slavnosti Regata Storica.

Unikátní řezbářské lodní dílo, které v posledních 60 letech nevzniklo
Čeští řezbáři ozdobili reprezentativní osmiveslici bissonu Praga, aby doplnila flotilu unikátních benátských barokních lodí typu bissona. Dekorativní výzdoba lodě je provedena poctivou původní barokní technologií ruční řezby. Velká premiéra obnoveného řemesla benátských lodních řezbářů připluje z Prahy do města na laguně, aby se zúčastnila benátské slavnosti Regata Storica již 1. září 2019. Svatý Jan Nepomucký, který na přídi symbolizuje Prahu, je nejen evropským světcem, ale jako jeden z patronů Benátek i hlavním pojítkem mezi Prahou a Benátkami.

Prahu nově reprezentuje v Benátkách bissona Praga
Praha si váží více než tisíciletého přátelství a spolupráce s Benátkami a projekt bissona Praga má záštitu Hlavního města Prahy. Bissona Praga je doplněna floristickými dekoracemi a celá je vyzdobena dle inspirace původní barokní benátské ikonografie. Na přídi lodi je umístěna dřevěná socha sv. Jana Nepomuckého, erb Prahy a dvě lunety s vyobrazením Malé Strany, Karlova mostu a Starého Města. Celý přední kastel bissony Praga je lemovaný po bocích dvěma masivními volutami, které umocňují výraz celé přídě. Zadní kastel lodi symbolizuje Prahu a Českou republiku. Na zádi je umístěn erb českého lva jako symbol českých králů. Pod baldachýnem usedne během akce Regata Storica miss Majáles Praha, Anna Cahlíková. Po bocích na krajích paluby lodě jsou umístěny v závoji rozety pražských ledňáčků, které symbolizují vzkříšení a českou světici Ludmilu. V celé délce poté lemují loď dřevěné drapérie s ornamentními prvky imitujícími textilní řasení.

Svatojánské slavnosti NAVALIS v Praze na Vltavě
Celé dílo je organizováno Svatojánským spolkem z Prahy a je hrazeno ze soukromých zdrojů převozníka pražského, Zdeňka Bergmana, a to bez jakýchkoliv dotací či příspěvků měst, států nebo Evropské unie. Svatojánský spolek v obnovené, více jak třísetleté tradici, organizuje každoročně v Praze na Vltavě Svatojánské slavnosti NAVALIS. Na Svatojánské slavnosti přijíždějí nejen benátští gondoliéři a benátské lodě typu sandolo, mascareta, caorlina, quattordessona, ale i dvě barokní lodě typu bissona - Geografia a Cavalli, které v roce 2018 vůbec poprvé opustily slané vody laguny, aby se historicky poprvé účastnily slavností mimo Benátky.