úterý 7. dubna 2020

ČEA - Show must go on

Informujeme

Výzva pro ty, kterým dění na eventovém trhu není lhostejné

Zdravíme všechny příznivce eventů,

doba není lehká a „světlo na konci tunelu“ zatím v nedohlednu. Po rekordních letech pro mnoho z nás, v Olympijském roce, s nově otevřeným kongresovým centrem v Praze a mnoha dalšími pozitivními zprávami, jsme vstupovali do letošního roku s pozitivním očekáváním. Troufáme si napsat, že nikdo z nás nečekal několikaměsíční výpadek v příjmech. A přece se tak stalo.

Někteří z nás si už léta klademe otázku, pod koho my „evenťáci“ vlastně patříme? Pod kulturu, kam patří umělci? Pod cestovní ruch, kam patří hotely? Pod školství, kam patří oblast vzdělávání? Průmysl a obchod, kam patří výstavy? Nebo někam jinam? Produkce jednorázových akcí (či eventů), zaměstnává profesionály z mnoha oborů, ale instituce, která by rozuměla našim potřebám, přínosům pro společnost, ale také výzvám či nešvarům; všechny zastřešila a dokázala kultivovat toto prostředí, tady není. A my jsme s touto ambicí před necelými třemi lety založili Českou eventovou asociaci.

Česká eventová asociace je mladá organizace, dnes složená z 26 subjektů. Byla založená s cílem zvyšovat úroveň eventového marketingu u nás, vzdělávat a propojovat podnikatelské subjekty ke sdílení zkušeností a inspirace. Její fungování řídí, členy demokraticky volený, výkonný výbor bez nároku na odměny. Organizaci a komunikaci koordinuje tajemnice asociace na částečný úvazek.

Začátkem března letošního roku v souvislosti s koronavirovou epidemií a zejména pak s následnými opatřeními Vlády ČR mise asociace dostala zcela jiný rozměr i směr. Zástupci ČEA promptně reagovali na situaci, která se dotýká každého z nás. Vydali jsme několik prohlášení, zorganizovali průzkum, sdílíme relevantní informace o opatřeních, poskytujeme informační servis. Pokračujeme v přípravách vyhlášení nejlepších eventů roku 2019 a chtěli bychom pokračovat v tematických inspirativních workshopech.

Věnujeme hodně úsilí a času pro to, aby náš obor byl v tomto nelehkém období co nejvíce slyšet, abychom získali podporu médií a dostali se do jednání vládních zástupců.

Máme vůli v tomto úsilí pokračovat, ale aby toto mělo smysl, potřebujeme být větší, silnější a viditelnější. Ti, kteří s námi spolupracují vědí, že nejde o osobní ambice členů. Žádný ze členů výkonného výboru asociace nelpí na své pozici. Všichni reprezentujeme firmy, které jsou v tuto chvíli ve stejných problémech jako ty vaše, a potřebujeme stejná opatření a podporu jako vy. Jen si uvědomujeme, jak jsme jako jednotlivci slabí.

Momentálně řešíme krizi. Ta dříve či později zmizí. A možná přijde jiná. Možná se změní eventový trh. Možná už diskutujete u vás ve firmách, jak se změní. Řada našich klientů funguje na mezinárodních trzích. Naše konkurenceschopnost v budoucnosti se bude odvíjet od toho, jak se na ni dokážeme připravovat už teď. Hodnota ve společné komunikaci mezi námi nespočívá jen v jednotě hlasu vůči státním orgánům, ale i v perspektivě, kterou tato společná diskuze nabízí.

Věříme, že v komunitě je síla. Nejen v období krize. Pokud tomu věříte i vy, požádám vás, abyste nás podpořili a my jsme věděli, že naše úsilí má smysl. Buďto jako členové, kteří se chtějí aktivně podílet na rozvoji českého eventového prostředí, nebo jako partneři asociace, kteří věří, že jim tato organizace může pomoci zviditelnit naše problémy před státními orgány v této nelehké době. Všechny vybrané peníze budou alokovány na vstupy do velkých komor či organizací, jejichž prostřednictvím budeme komunikovat naše potřeby, nebo do služeb pro získání informací, které potřebujeme ke svému působení (právní servis, průzkum trhu, komunikační nástroje apod.).

Realita ukazuje, že eventový obor bude tím posledním, kde dojde k uvolnění aktuálních omezení. Následně bude trvat nábor kapacit a příprava akcí. Až poté se dostaneme k tomu, že nám někdo za naše služby zaplatí.

Česká eventová asociace chce být partnerem jak pro své členy a partnery, tak pro státní orgány. K tomu potřebuje legitimní podporu, která ukáže, že tu jsme a že to myslíme vážně.

Držte se ve zdraví

Za tým ČEA

Jan Kubinec
předseda České eventové asociace
e-mail: predseda@c-e-a.cz

Vít Rozehnal
místopředseda České eventové asociace
e-mail: vit.rozehnal@c-e-a.cz

Staňte se členem ČEA, informace najdete zde https://c-e-a.cz/clenstvi/
Staňte se partnerem ČEA, informace najdete zde https://c-e-a.cz/partnerstvi/