středa 30. srpna 2017

Jaký event je pro společnost vašich hostů nejvhodnější?

Inspirujte se

Potřebujete se rychle zorientovat v typech firemních eventů, abyste věděli, jaký z nich nejlépe splní vytyčený cíl? Poradili jsme se s profesionály z eventových agentur a vybrali pro vás 9 akcí, které pro své klienty nejčastěji pořádají.

Konference
Na konferenci zvete odborníky, aby se vzájemně poznali a představili výsledky své vědecké nebo výzkumné činnosti. Pořadatel i účastníci počítají s tím, že se v průběhu konference hosté domluví na nové spolupráci a navážou nové profesní kontakty. Konference není tak časově náročná, organizátor zve na přednášky a panelové diskuze, mohou se vytvořit tematické sekce, mezi kterými se účastníci volně pohybují. Může se uskutečnit jednou nebo ji lze pořádat pravidelně, vždy je vyžadován konferenční poplatek a představená odborná stanoviska se na závěr publikují ve sborníku.

Seminář / workshop
Odborná setkání zaměřená na specifickou oblast, kdy se zve menší počet účastníků se nazývají semináře nebo také workshopy. Během těchto eventů vystupují řečníci s krátkými příspěvky, které se týkají různých témat, nebo mohou přinášet různá stanoviska k jednomu problému. Můžete ho obohatit i o praktickou část, kdy hosty zapojíte do aktivity, jež s probíraným tématem souvisí. Seminář můžete pořádat jedinkrát nebo z něj učinit pravidelnou událost, na kterou se budou všichni těšit hned po skončení aktuálního ročníku.

Kongres
Početné setkání odborníků, kteří se scházejí, aby společně hovořili o určitém tématu. Kongres obvykle trvá více než jeden den a zve k účasti na odborném programu minimálně 300 expertů z dané oblasti. Chcete-li slyšet stanoviska lidí z vašeho oboru, představit účastníkům konference názory vybraných řečníků a vyzvat je k vzájemné debatě, pak je pozvěte na kongres. Účastníky mohou být odborníci z regionu, ale můžete oslovit i hosty ze zahraničí. Čím zajímavější jména se v programu objeví, o to atraktivnější vaše akce bude. Kongres vyžaduje precizní zajištění odborné části programu, stejně tak jako kulturu a zábavu ve volném čase, důkladnou logistiku i náležité ubytování. Můžete ho organizovat pravidelně, aby vám neuniklo nic podstatného z vašeho byznysu. Kongres je jedním z finančně nejnáročnějších podniků a vzhledem ke složitosti jeho organizace se neobejde bez profesionálního zajištění.

Večírek / party
Pořádá se při významných firemních výročích, na oslavu fúzí či akvizic, zavedenou tradicí jsou večírky vánoční, některé firmy zase v létě zvou na společenské akce pod širým nebem spojené s barbecue. Party je neformální setkání vašich obchodních partnerů, zaměstnanců a dalších hostů, kteří jsou pro váš byznys podstatní. Na takovémto eventu se můžete pochlubit s novinkami ve vaší firmě, představit nové kolegy i strategické partnery, ale tato část akce by neměla trvat příliš dlouho. Přeci jen se přišli na váš večírek především dobře pobavit a pochutnat si na dobrotách, které jste pro ně připravili, příliš dlouhé proslovy nejsou na místě.

Family day
Pořádání dnů zaměřených na rodiny zaměstnanců se pomalu stává zavedenou součástí firemní kultury. Majitelé společností organizují rodinné dny proto, aby své lidi odměnili nejen za jejich pracovní výkony, ale i za jejich rodičovské povinnosti. Family day je den plný zábavy, sportovních aktivit a především dobrého pocitu ze setkání manažerů se svými podřízenými a jejich rodinnými příslušníky. Akce se dá pojmout mnoha způsoby, ale musí bavit všechny generace. Do programu můžete zahrnout třeba i zábavnou prohlídku vašeho podniku.

Teambuilding
Event, jehož přínosy uznávají šéfové, personalisté a ve výsledku samotní zaměstnanci. Teambulding je nejlepší cestou ke stmelení týmu, posílení spolupráce mezi jeho členy a k upevnění pocitu sounáležitosti při dosahování vytyčených cílů. Zároveň do něj můžete zahrnout nácvik praktických dovedností, které jsou pro výkon profese vašich lidí stěžejní, případně přizvat k účasti zajímavé hosty. Podobě teambuildingu se velké meze nekladou, ale je žádoucí organizovat ho mimo běžné pracovní prostředí a čas účelně rozdělit mezi aktivity, které potřebujete v týmu posilovat.

Tisková konference
Nejčastější způsob, jak světu sdělit novinky z firemního života, je pozvat novináře na tiskovou konferenci. Můžete při ní prezentovat významné milníky v životě firmy, představit nové produkty a služby, pohovořit o trendech ve vašem byznyse nebo je seznámit s výsledky hospodaření a průzkumů. V podstatě platí, že mediálně přitažlivé téma a promyšlená forma prezentace zajistí vyšší zájem zástupců médií. Mezi spíkry by měli být lidé, kterých se dané téma ve firmě nejvíce dotýká, neuškodí ani přítomnost respektovaného odborníka nebo ambasadora značky.

Promo akce
Ke zviditelnění služby nebo výrobku a k posílení známosti značky pomůže promotion akce. Firmy je zpravidla organizují přímo v prodejnách, případně tam, kde se pohybují potenciální kupci. Lidé si mohou nabízené zboží vyzkoušet, ochutnat, odnést si jeho vzorek nebo se zapojit do zábavné aktivity, v rámci které je s produkty seznámíte. Prostřednictvím promo akcí firma získává nové zákazníky a příznivce a čím lépe ji provedete, tím více podpoříte celkovou image firmy a její obchodní výsledky.

Sportovní event
Vhodná událost pro celý firemní kolektiv i pro obchodní partnery. Event můžete uspořádat na jednom sportovišti nebo si pronajmout celý areál a hosty zabavit hned několika aktivitami naráz. Posílíte týmového ducha, zdravou soutěživost a vlastně i kondici pozvaných. Výběr sportů se hodí přizpůsobit tak, aby se do nich nebáli pustit ani ti nejméně zapálení sportovci. U byznys klientely se hodí uspořádat třeba přátelský tenisový či golfový turnaj, vaši zaměstnanci zase více ocení, když se budou moci nejlépe na celý den odreagovat od pracovní rutiny.