čtvrtek 5. října 2017

Poslední Trend Event proběhl za účasti padesátky vystavovatelů

Informujeme

Na již tradičním, v pořadí 24. Trend Eventu - největším oborovém setkání pořadatelů firemních akcí, nechybělo na 300 odborníků z event marketingu.

Brána Kaiserštejnského paláce se pro návštěvníky otevřela ve 13 hodin. Celou akcí provázel skvělý moderátor Pavel Wieser a ve dvou patrech historické budovy se prezentovalo 50 vystavovatelů.

Velmi děkujeme našim hostitelům - Kaiserštejnský palác.
Bezchybné technické zajištění opět obstarala firma CEZAA.
Mobiliář nám zajistily NFCP rental equipment.
Aplikaci pro akci máme od Simply Events.

Důležité odkazy:
Kompletní fotogalerie na Flickru
Seznam vystavovatelů
Partneři akce

Dalším setkáním lidí pohybujících s v eventmarketingu bude plánovaný Event Fest, který se odehraje 28. února 2018 a informace budou již brzy na portálu FiremniAkce.cz.