čtvrtek 2. dubna 2020

Stanovisko AHR ČR k dnešnímu schválení programu ANTIVIRUS

Informujeme

Praha dne 31.3.2020 – AHR ČR vítá, že vláda částečně vyslyšela žádost podnikatelů na úpravu programu ANTIVIRUS, který by má primárně sloužit k zachování pracovních míst. Přestože tento krok přišel na poslední chvíli, mohl by alespoň částečně zamezit hromadným propouštěním.

Jak AHR ČR uvedla v dnešní tiskové zprávě, podle aktuální studie asociace, bylo již v březnu více jak 75% provozovatelů hotelů a restaurací rozhodnuto propustit až 30% svých zaměstnanců.

Václav Stárek, prezident AHR ČR k tomu uvedl: „Maximální hranice příspěvku státu byla zvýšena na 39 000,- Kč (režim A) oproti původně deklarovaným 24 800,- Kč a je pozitivní, že se týká zaměstnanců firem, které mají uzavřený nebo omezený provoz, z důvodů krizových opatření. Tedy rovněž ubytovacích zařízení a restaurací. Přestože jsme požadovali odpuštění odvodů za zaměstnance, nová úprava programu Antivirus toto neřeší. Příspěvek je počítán ze superhrubé mzdy. Zaměstnavatelé tak budou nelogicky vracet část prostředků touto formou zpět státu.“

AHR ČR věří, že jde o první kroky podpory podnikatelů a dále se bude jednat o další možné podpoře cestovního ruchu, který během několika týdnů potkal totální kolaps.

AHR ČR rovněž vítá prohlášení ministryně práce a sociálních věcí, že je jednou z priorit urychlit proces žádostí o příspěvek a jeho vyplácení.