čtvrtek 2. dubna 2020

Výzva AHR ČR vládě k úpravě programu ANTIVIRUS

Informujeme

Úterý 31. března je zlomovým dnem, kdy se podnikatelé budou rozhodovat, zda propustí další zaměstnance v cestovním ruchu. Podle průzkumu Asociace hotelů a restaurací ČR bylo již v březnu více jak 75 % hotelů a restaurací rozhodnuto propustit až 30 % zaměstnanců.

Řada těchto výpovědí již proběhla a pokud chce vláda zachránit alespoň některá pracovní místa, musí o podmínkách pomoci rozhodnout neprodleně. Tím, jak se zatím prodlužují omezení běžné činnosti a zároveň chybí efektivní pomoc vlády, je řada zaměstnavatelů nucena připravovat další vlnu výpovědí.

Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR ČR), Asociace hotelů a restaurací ČR (AHR ČR), Asociace horských středisek (AHS ČR) a další členské organizace požadují ještě dnes od vlády jasné rozhodnutí o úpravě programu Antivirus tak, aby skutečně pomohl udržet pracovní místa. Nedává smysl, aby podnikatelé dostali od státu kompenzaci mezd, ale obratem museli 34 % této pomoci odvést zpět státu na sociálním a zdravotním pojištění. Tak totiž vypadá dosavadní verze programu, kdy namísto deklarované podpory kompenzace mezd ve výši 80 % ze strany státu je to po započtení povinných odvodů podpora pouze ve výši 45 %. Stejně tak současná maximální hranice mezd, kterou by měl stát kompenzovat (24 800 Kč), je velmi nízká a nepokrývá velkou část zaměstnanců v České republice.

Tomáš Prouza, prezident SOCR ČR, uvádí: „Vláda má jednoduché nástroje na to, aby situaci rychle a efektivně řešila. Stačilo málo a desítky tisíc pracovních míst mohly být zachráněny. Zatím to ale budí spíše dojem, že se vláda soustředí na minimalizaci dopadů podpory podnikatelů do státního rozpočtu, než na efektivní pomoc podnikatelům a jejich zaměstnancům.“

Václav Stárek, prezident AHR ČR a viceprezident SOCR ČR dodává: „Hovoříme o tisících zaměstnanců a jejich životních osudech a také o likvidaci mnoha podnikatelů v cestovním ruchu. Pokud stát nesplní své sliby, skončí během dalších dvou týdnů další tisíce zaměstnanců na úřadech práce, což bude představovat mnohem větší náklady pro veřejné finance, než by přinesly požadované úpravy.“

Zaměstnavatelské svazy a oborové organizace naléhavě apelují na vládu, aby urychleně přijala potřebná opatření a zároveň jasně informovala podnikatele o tom, jak je v těchto těžkých chvílích podpoří!

Základním opatřením by měla být úprava programu Antivirus tak, aby kompenzace mezd zahrnovala povinné odvody a navýšila se maximální hranice náhrady mezd minimálně na 1,5-násobek průměrné mzdy. Požadujeme také rychlou a jednoduchou administraci pomoci tak, aby se peníze k zaměstnancům dostaly během maximálně pěti dní.

Konkrétně tedy požadujeme:

příspěvek státu by měl krýt i povinné odvody, nejen hrubou mzdu (případně tyto odvody odpustit)
navýšení limitu alespoň na 1,5-násobek průměrné mzdy, aby stát pomohl udržet i modernější pracovní místa, nejen ta u montážního pásu
zjednodušení režimů na dva:
o A – Nucené uzavření /omezení provozu a karanténa

o B – Související hospodářské potíže

jednoduchá žádost, vyřízení včetně peněz na účtu do tří dnů

ZDROJ: AHRCR.cz, TZ SOCR ČR A AHR ČR - Apel na vládu 31.3.2020